Anna Milczanowska YT / 158 Views

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy prawdą jest, że mamy wreszcie rząd, który prowadzi politykę prorodzinną z prawdziwego zdarzenia (Poruszenie na sali), rząd Prawa i Sprawiedliwości? ˝Bezczelność˝, słowo, którego użyła pani minister Rafalska, jest bardzo łagodnym określeniem. Ja ze względu na kulturę parlamentarną nie będę używała innych określeń w odniesieniu do tak zwanej opozycji.

    (Poseł Magdalena Kochan: Tak zwanej?)

    Proszę państwa, kto przez ostatnie kadencje degradował podmiotowość rodziny polskiej?

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: Tak jest.)

    Kto doprowadzał do tego, że rodziny wielodzietne nazywane były patologią? (Oklaski)

    (Poseł Dominik Tarczyński: Tak!)

    Proszę państwa, to wy mieliście sprzymierzeńców...

    (Poseł Magdalena Kochan: Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa!)

    ...i to z waszych ust takie słowa padały.

    (Poseł Ewa Kopacz: Co ty opowiadasz?)

    My przywracamy dumę i godność polskiej rodzinie...

    (Poseł Urszula Augustyn: Kłamie pani, pani poseł.)

    ...zwłaszcza rodzinie gminno-powiatowej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Ewa Kopacz: Do spowiedzi, do spowiedzi!)