Anna Milczanowska YT / 150 Views

Panie Marszałku! Pani Premier! Panie Pośle Sprawozdawco! Czy prawdą jest, że samorządy nie są przeciwne kontroli nadzorczej, ale samorządy są przeciwne kontroli władczej, a taką kontrolę teraz sprawuje regionalna izba obrachunkowa? Wiele delegatur regionalnych izb obrachunkowych tak się właśnie zachowuje. Wśród kolegiantów, proszę państwa, są ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat sprawują te funkcje, w wielu samorządach mają swoich znajomych, swoich przyjaciół i patrzą przez palce na to, jak wydatkowane są pieniądze publiczne. Chcemy z tym skończyć. I nie martwcie się państwo, będzie zachowana niezależność, będzie zachowana dobrze...

    (Głos z sali: W jaki sposób?)

    ...dobrana kadra, a więc nie tak, jak państwo mówicie, że znowu wymieniamy, bo chcemy kogoś zastąpić swoimi znajomymi czy członkami Prawa i Sprawiedliwości, co jest absolutną bzdurą i kłamstwem. (Oklaski)

Wystąpienie z 8 czerwca 2017 roku