Anna Milczanowska YT / 150 Views

 Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Mam takie pytanie do wnioskodawców: Czy prawdą jest, że w obecnym stanie prawnym, jaki obowiązuje, zabijanych jest coraz więcej dzieci z wykrywanymi wadami genetycznymi, w tym z zespołem Downa? Jestem matką dziecka z zespołem Downa i chciałam państwa zapewnić, że to nie jest cierpienie, tak jak tu mogłam usłyszeć wczoraj, to nie jest krzyż. To jest miłość.

    (Długotrwałe oklaski, posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wstają)

    Dziękuję.

Wystąpienie z 23 września 2016 roku