Kierunek przedsiębiorcy

Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, będzie gościem spotkania „Kierunek przedsiębiorcy”. Zaplanowane jest ono na 28 marca, na godz. 17.00 w Hotelu TED w Radomsku. Konferencja skierowana jest do właścicieli mikro i średnich przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Ostatnie siedem nauczań - zaproszenie

Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu - to tytuł koncertu pasyjnego, który odbędzie się 2 marca w Radomsku. Oparty jest on na medytacji księdza Grzegorza Strzelczyka w wykonaniu Jerzego Zelnika oraz muzyków BALTIC NEOPOLIS ENSEMBLE (liderów Baltic Neopolis Orchestra). Dopełnienie całości stanowi oprawa multimedialna na podstawie filmu „Pasja” Mela Gibsona. Impreza odbywa się pod patronatem Poseł na Sejm RP Anny Milczanowskiej. 

Czytaj więcej

Inwestycja dla Sulejowa pierwszy etap

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła prace przygotowawcze niezbędne do budowy odcinka drogi ekspresowej S12 Piotrków Trybunalski – granice województwa łódzkiego. 

 Pierwszy etap inwestycji obejmuje opracowanie Koncepcji programowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz materiałów do ogłoszenia przetargu. Ponadto wykonanie badań i opracowań geologicznych czy archeologicznych. Szacunkowy łączny koszt Etapu I to ponad 35 mln zł

Czytaj więcej

5 mln złotych na inwestycje w Okręgu Piotrkowskim

11 stycznia br. Sejm RP przyjął ustawę budżetową na 2018 r., w której zaakceptowano dodatkowe 5 milionów złotych na inwestycje. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie szpitali powiatowych, zakup sprzętu jednostek OSP oraz prace konserwatorsko – remontowe w kościołach. 

Czytaj więcej

Dwa lata reform

24 miesiące pracy Sejmu za nami. W ciągu minionych dwóch lat Sejm pracował bardzo aktywnie. Do października 2017 roku odbyło się łącznie 49 posiedzeń, z których najkrótsze obejmowało 14 godzin pracy a najdłuższe, odbywające się w dniach 19-22 lipca 2016 roku, bez mała 52 godziny. Parlamentarzyści przyjęli podczas posiedzeń Sejmu, w wyniku łącznie 3 743 głosowań,  395 ustaw, o doniosłym znaczeniu dla funkcjonowania Polski. Należą do nich między innymi:  

Czytaj więcej

Nie ma wolności bez Solidarności

W poniedziałek, 2 października, w Muzeum Regionalnym w Radomsku odbyła się uroczystość z okazji 37. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" i 27. rocznicy powołania Krajowych Struktur Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność".

Czytaj więcej

Abp Antoni Baraniak - otwarcie wystawy w Sejmie

O abp. Antonim Baraniaku Prymas Wyszyński mówił jako o człowieku, który nigdy się nie ugiął. Nie uległ komunistycznym katom, a kiedy trzeba było, wziął na swoje barki odpowiedzialność za Prymasa i za Kościół. 13 września w Sejmie otwrzona została wystawa "Człowiek Niezłomny Kościła".

Czytaj więcej