Aktualności

11 stycznia br. Sejm RP przyjął ustawę budżetową na 2018 r., w której zaakceptowano dodatkowe 5 milionów złotych na inwestycje. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie szpitali powiatowych, zakup sprzętu jednostek OSP oraz prace konserwatorsko – remontowe w kościołach. 

 Pozyskane fundusze to poprawki zgłoszone do budżetu państwa przez ministra Antoniego Macierewicza oraz parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Są one odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby, służące poprawie bezpieczeństwa, zdrowia oraz podnoszeniu sprawności jednostek straży pożarnej.

Wśród doposażenia szpitali postanowiono m. in zakupić urządzenia medyczne na oddział położniczo – noworodkowy do Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (470 tys.), na oddział urologiczny do wojewódzkiego szpitala w Bełchatowie (ok. 750 tys.), aparaturę do dializ do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach (370 tys.) czy stół operacyjny do szpitala w Tomaszowie Mazowieckim (500 tys.). Ponadto zaakceptowano wyposażenie bloków operacyjnych w szpitalach powiatowych w Radomsku (200 tys.),  Rawie Mazowieckiej (600 tys.) oraz zakup karetek dla Opoczna (ok. 800 tys.).

Wśród prac konserwatorsko – restauracyjnych znalazły się m. in. kościoły:  Świętego Wawrzyńca w Białyninie (150 tys.), Świętego Jakuba w Skierniewicach (120 tys.),  Świętego Marcina w Tomaszowie Mazowieckim (100 tys.), Wszystkich Świętych
w Rzejowicach ( ok. 150 tys.), OO. Bernardynów (100 tys.) w Piotrkowie Trybunalskim oraz Świętego Jacka i Doroty (ok. 150 tys.) w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto postanowiono przeznaczyć 120 tys. na remont zabytkowego muru Kościoła Ojców Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej, 150 tys. na odbudowę po spaleniu Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie - Poświętne oraz 370 tys. na prace remontowe w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Radomsku.

W budżecie zaplanowano jeszcze zakup urządzeń dla Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach celem przekazania dla OSP z terenu powiatu skierniewickiego w kwocie 150 tys.