Dostępność Plus

- Program „Dostępność +” jest bardzo ważny dla całego państwa polskiego. Chcemy naprawić to, co zaniedbali nasi poprzednicy - poszerzać zakres dostępności różnego rodzaju usług, aby wszyscy mogli z nich korzystać - zarówno osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze jak i np. mamy z dziećmi - powiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Jerzym Kwiecińskim w KPRM.

Dodał, że obecnie mamy do czynienia z przełomem, który będzie w najbliższych latach widoczny m. in. w budownictwie - poprzez podjazdy, barierki, windy.

Uwaga Rządu skupia się na tym, aby dostępność komunikacyjna, informacyjna, architektoniczna była dostępna wszędzie. Zaznaczył, że jest to wielkie zobowiązanie wobec społeczeństwa.

Minister Jerzy Kwieciński poinformował, że „Dostępność +”, program z 23 mld budżetem, jest realizacją obietnic z programu zrównoważonego rozwoju.

- To program wspólny dla wszystkich. Jest kompleksowy i perspektywiczny. Odpowiada na potrzeby, które były zgłaszane. Ma on pozwolić wszystkim Polakom na lepszy udział w życiu społecznym i zawodowym. Chcemy podnosić jakość życia mieszkańców naszego kraju - powiedział.