Aktualności


Blisko 300 tysięcy złotych trafi do Faliszewa na przebudowę mostu. Pieniądze pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej utworzonej w budżecie państwa na mocy  art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


Warto podkreślić, że to już kolejne duże wsparcie dla Powiatu Radomszczańskiego.
➡️ RADOMSKO
Przebudowa ul. Jagiellońskiej - 2 mln 125 tys. zł (50% kosztów projektu)
Rozbudowa ul. Spacerowej - 3 mln zł (35% kosztów projektu)
➡️ PRZEDBÓRZ
Przebudowa ul. Korycińskiej -  ponad 421t ys. zł (50% kosztów projektu)
➡️ DOBRYSZYCE
Przebudowa Blok Dobryszyce - ul. Północna, Akacjowa i Zaciszna - 590 tys. zł  (50% kosztów projektu)
➡️ ŻYTNO Przebudowa
ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej - 112 tys. zł (50% kosztów projektu)
➡️ GOMUNICEPrzebudowa
Ul. Wojska Polskiego - blisko 624 tys. zł (50% kosztów projektu)

 


Do dnia 8 lutego br. jednostki samorządu terytorialnego tj. miasta na prawach powiatu, zarządy województw i zarządy powiatów miały możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w 2019 r. zadań na drogach samorządowych (krajowych, wojewódzkich i powiatowych w miastach na prawach powiatu oraz wojewódzkich i powiatowych) z rezerwy subwencji ogólnej utworzonej
w budżecie państwa na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:
1. inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
2. utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;
3. remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi
i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Kwota rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019 wynosi 335 999 tys. zł.